پارچه کشمیر چهارخونه

49,000 تومان/متر46,550 تومان/متر
  • کد محصول30140013
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهکشمیر
  • طرح پارچهچهارخونه