پارچه آستر طرح دار

25,000 تومان/متر
  • کد محصول78108001
  • ایستایی پارچهآهار دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهپلی استر
  • طرح پارچهفانتزی