پارچه لمه اکلیلی

115,000 تومان/متر58,000 تومان/متر
  • کد محصول25102008
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهلمه
  • طرح پارچهاکلیلی