پارچه دانتل پولکی

  • کد محصول15101004
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهنازک (بدن‌نما)
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهدانتل
  • طرح پارچهپولکی