پارچه مخمل کوبیده پوست ماری

69,000 تومان/متر65,550 تومان/متر
  • کد محصول01104041
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهمخمل
  • طرح پارچهپوست ماری