پارچه ژاکارد

290,000 تومان/متر275,500 تومان/متر
  • کد محصول20132001
  • ایستایی پارچهآهار دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهژاکارد
  • طرح پارچهفانتزی