پارچه ژاکارد کره

48,000 تومان/متر45,600 تومان/متر
  • کد محصول20104002
  • ایستایی پارچهآهار دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهژاکارد
  • طرح پارچهفانتزی