پارچه جودون بیسکویتی پاییزه

  • کد محصول30101001
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • طرح پارچهساده
  • جنس پارچهجودون پاییزه