پارچه بافت ستاره ای

82,000 تومان/متر64,600 تومان/متر
  • کد محصول40120001
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهضخیم
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهبافت
  • طرح پارچهستاره ای