پارچه کرپ کش vip

38,000 تومان/متر36,100 تومان/متر
  • کد محصول00102008
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهکرپ
  • طرح پارچهساده