پارچه چهارخونه پاییزه

75,000 تومان/متر71,250 تومان/متر
  • کد محصول30108001
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه145
  • جنس پارچهنخ پنبه
  • طرح پارچهچهارخونه