پارچه ژاکارد

210,000 تومان/متر199,500 تومان/متر
  • کد محصول20120001
  • ایستایی پارچهآهار دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهژاکارد
  • طرح پارچهلمه دار