پارچه ژاکارد

75,000 تومان/متر71,250 تومان/متر
  • کد محصول20163001
  • ایستایی پارچهآهار دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهژاکارد
  • طرح پارچهفانتزی