پارچه ژاکارد طرحدار

218,000 تومان/متر
  • کد محصول20164004
  • ایستایی پارچهآهار دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهژاکارد
  • طرح پارچهلمه دار