پارچه سوییت پشت ساتن

68,000 تومان/متر64,600 تومان/متر
  • کد محصول30107010
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهسوییت
  • طرح پارچهساده