پارچه سوییت طرح دار

108,000 تومان/متر88,350 تومان/متر
  • کد محصول30113003
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهسوییت
  • طرح پارچهطرح پر