پارچه امبرودی لوزی

  • کد محصول40104001
  • ایستایی پارچهآهار دار
  • ضخامت پارچهضخیم
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهامبرودی
  • طرح پارچهلوزی