پارچه پولکی ریز دورو

110,000 تومان/متر99,000 تومان/متر
  • کد محصول15119002
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه140
  • جنس پارچهتور
  • طرح پارچهپولکی