پارچه پولکی نقطه ای نقره ای

155,000 تومان/متر147,250 تومان/متر
  • کد محصول15113002
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه140
  • جنس پارچهاسترج
  • طرح پارچهپولکی