پارچه مخمل طرحدار هاوایی

95,000 تومان/متر90,250 تومان/متر
  • کد محصول85101014
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهمخمل
  • طرح پارچههاوایی