پارچه مخمل پلیسه

77,000 تومان/متر
  • کد محصول85105001
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150
  • جنس پارچهمخمل
  • طرح پارچهپلیسه